31Aug/19

SIAD Bulgaria за нас

https://www.siad.com/bg/novini?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect=https%3A%2F%2Fwww.siad.com%2Fbg%2Fnovini%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3D%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%2B%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1567265623704&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=747068&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=content&inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.siad.com%2Fbg%2Fnovini%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Dthis-site%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_keywords%3D%25D0%25A1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%2B%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1567265623704

03Aug/19

В подкрепа на образованието

Инвестицията в образование се възвръща многократно. Резултати могат да се получат както в момента, така и в продължителен период от време. Единственото сигурно е, че нищо не губим. Да окаже първа помощ може да се наложи на всеки един от нас. Способността на педагогическия и непедагогически състав на образователните институции да оказват първа помощ са от съществено значение, защото на тях често поверяваме най-ценното си – нашите деца. Социално отговорна, “Пачалов” ЕООД дава възможност за преференциални обучения по първа помощ на образователни институции, до 30 септември 2019.

вид обучение / стандартна цена / преференциална цена

2 учебни часа / 150,00 лв. / 120,00 лв.

4 учебни часа / 250,00 лв. / 200,00 лв.

8 учебни часа / 350,00 лв. / 280,00 лв.

16 учебни часа (образователен кредит) / по договаряне

Отстъпки има и за други форми на обучение, съобразно Вашите организационни възможности.

Посочените цени са територията на Столична община. За институции извън тази територия се калкулират и командировъчни разходи.