Инвестицията в образование се възвръща многократно. Резултати могат да се получат както в момента, така и в продължителен период от време. Единственото сигурно е, че нищо не губим. Да окаже първа помощ може да се наложи на всеки един от нас. Способността на педагогическия и непедагогически състав на образователните институции да оказват първа помощ са от съществено значение, защото на тях често поверяваме най-ценното си – нашите деца. Социално отговорна, “Пачалов” ЕООД дава възможност за преференциални обучения по първа помощ на образователни институции, до 30 септември 2019.

вид обучение / стандартна цена / преференциална цена

2 учебни часа / 150,00 лв. / 120,00 лв.

4 учебни часа / 250,00 лв. / 200,00 лв.

8 учебни часа / 350,00 лв. / 280,00 лв.

16 учебни часа (образователен кредит) / по договаряне

Отстъпки има и за други форми на обучение, съобразно Вашите организационни възможности.

Посочените цени са територията на Столична община. За институции извън тази територия се калкулират и командировъчни разходи.