Фондация “Годишни награди за пътна безопасност” 2018

“Пачалов” ЕООД бе номиниран и отличен, заради активната си дейност през 2018 г. При проведени повече от 150 обучения по първа помощ на работното място, в които 1/3 от учебната програма засяга помощ при ПТП и 20 обучения, изцяло посветени на помощ при ПТП, знания и умения са получили над 1000 души. Някои от обучените са приложили наученото и ефективно са помогнали на пострадали в реални ситуации. Квалифицирана помощ, в реален инциден, е оказал и инж. Слави Пачалов. Придобитите знания и умения имат своята приложимост. Най-голямата награда е благодарността в очите на пострадалите и в сърцата на нашите приятели и партньори. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!