Снимка на Дирекция Пист.

Не се чувствате добре? Прилошава Ви? Случва се инцидент? Няма страшно, стига да сте близо до екипа на дирекция ПИСТ. Експертите, начело с директора, д-р Ирена Димитрова, преминаха обучение по първа долекарска помощ. Благодарим Слави Пачалов/ Slavi Pachalov!