“Пачалов” ЕООД е компания създадена през декември 2017 г., като започва да провежда обучения от януари 2018 г. Вече шест години предоставя обучения по безопасност и здраве при работа, чрез обучения по “Първа помощ на работното място”, “Подготовка за реакция при бедствия и аварии” и други. Всеки наш клиент и партньор, освен професионално отношение, може да разчита и на лично отношение от нашия екип, защото всички имат своята специфика. През 2023 г. получихме лиценз за център за професионално обучение, с акредитирани три специалности.

Обученията провеждани от “Пачалов” ЕООД са с практическа насоченост, базирани на съвремените теоретични и практически познания, представени със съвремени средства по достъпен и разбираем начин. Същите са в основата на разработен иновативен модел за обучения по първа помощ, който е и предмет на дисертационния труд на инж. Пачалов “Икономически и социални ефекти от прилагането на иновативен модел на обучение за превенция и оказване на първа помощ след трудови злополуки в Република България”. Фирмата е бързоразвиваща се, като през последните години увеличава значително броя проведени обучения и обучени лица. През 2022 г. са проведени 206 обучения, в които са участвали 4004 души, а през 2023 г. обученията са 487 с 11459 обучени лица, което представлява ръст от над два пъти. Удовлетворение в работата ни носи всяка добра дума, признателност и гласувано доверие. Част от мненията на наши партньори и клиенти може да видите в раздел “РЕФЕРЕНЦИИ”.  Надяваме се и Вашата фирма/организация да е част от групата ни “Среща на професионалисти”.