инж. Слави Пачалов – Магистър по “Трудова медицина и работоспособност”

В следствие на личния ми интерес и дългогодишен опит в Българския червен кръст (БЧК), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и “Пачалов” ЕООД, придобих знания и умения осигуряващи по-добри здравословни и безопасни условия на труд. В периода от 2005 г. до сега съм провел повече от 1000 обучения по първа помощ, здравословни и безопасни условия на труд, пожаробезопасност, електробезопасност, подготовка за реакция при бедствия и др. При организирането и провеждането на обученията установих, че организациите имат нужда от ефективни практически умения, а не просто от теория. Провежданите от мен обучения са базирани на извършената оценка на риска, реални казуси от практиката и дават възможност за проиграване на различни планове за реакция. За разлика от много други обучения, при тези ползите за участниците не са свързани само с трудовата им дейност, но и с личния им живот.

В обученията ползвам съвременни методи и материали, които са предпоставка за качеството на обучението.

С усърдна работа, спечелих доверието на водещи фирми, доказани професионалисти. Тяхното мнение за моята работа, може да откриете в раздел “РЕФЕРЕНЦИИ”.

Въпреки пандемията, извънредното положение и все още извънредна епидемиологична обстановка, продължавам да се развивам и адаптирам. Мисията “Здравословни и безопасни условия на труд “неможе да бъде “под карантина”.