Препоръка за обучения по първа помощ на работното място

Съвместно с центъра за професионално обучение, отделът по безопасност и здраве при работа и службата по трудова медицина на КЦМ, организирахме и проведохме обучение по първа помощ на работното място. Благодарим на всички за активната работа и отдаденост на мисията ЗБУТ. Добре дошли в групата ни “Среща на професионалисти”!