Фирмата ни има много партньори, спомагащи по-добрата ни взаимна представеност.


Български червен кръст – Национален учебен център

www.redcrosstrainingcentre.org

http://startegy.bg

ЕНА първа помощ

www.ENA1111.bg

Българска асоциация на пострадалите при катастрофи

www.bazk.org

STAR-BG.COM

www.star-bg.com

Фондация “Национална мрежа сърце за сърце”

www.heartforheart.bg

Център за професионално обучение „Обсерватория“

training-observatory.org

ЛОТ консулт

www.lot-consult.com

Център за социални дейности „Ангелови“

socialangel.bg

“СИГУРНОСТ И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ” ЕООД

http://security-csr.com