“Алкомед” АД

Още един един лидер се включи в “Среща на професионалисти”. За мен е удоволствие, за пореден път да оправдая гласуваното ми доверие. БЛАГОДАРЯ!