За екипа на “Пачалов” ЕООД бе изключителна чест да споделим опит, знания и умения с оперативните служители на 4 пожарна в София. Това бе последната социално-отговорна инициатива, преди въвеждане на извънредно положение, но се превърна в катализатор за бъдещи дейности.