Благодарим на всички приятели, партньори и клиенти! През 2023 г. проведохме 487 обучения, в които са взели участие 11459 души. Изминали сме над 50 000 км. Това е не просто повече от миналата година, а ясна оценка за работата ни. Екипът на “Пачалов” ЕООД ще положи много повече усилия, ще предостави нови програми и услуги, които да са отполза на всеки, който ни гласува доверие. До догодина! 🙂