30Jan/19

Годишни награди за пътна безопасност

“Пачалов” ЕООД бе номиниран и отличен, заради активната си дейност през 2018 г. При проведени повече от 150 обучения по първа помощ на работното място, в които 1/3 от учебната програма засягаRead More…