Tag Archives: курс

28Aug/18

Обучения и инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд

Свали анкетата за обучения Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са такива, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социалноRead More…