Tag Archives: обучение

03Aug/19

В подкрепа на образованието

Инвестицията в образование се възвръща многократно. Резултати могат да се получат както в момента, така и в продължителен период от време. Единственото сигурно е, че нищо не губим. Да окаже първа помощRead More…