Tag Archives: първа помощ

28Aug/18

Обучения и инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са такива, които не водят до професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица.Read More…