06Oct/23

1+1+1=5

Поредно доказателство, че заедно сме по-силни! Съвместно с “Риск контрол” ООД проведохме обучение по първа помощ на служители от Община Варна. “Пилците се броят на есен”, а броя надмина очакванията ни. Благодарим на организаторите и всички участници!

14Sep/23

Сред настояще и бъдеще!

На 30 и 31 август 2023 г. имах възможността да споделя със студенти от повече от 40 университета от България (които са настоящето и бедещето на нашата държава), част от своите знания и умения по две изключително важни теми: “Подготовка за реакция при бедствия” и “Първа помощ”. Много скоро след това (бедствието в Царево), но не само то, доказват важността на избраните лекции, понеже бедствията не дискриминират по пол, раса, социална или етническа принадлежност, нито по образователен ценз или друг белег. Благодаря на ръководството на НПСС, че ми даде възможност да се върна емоционално назад във времето, тогава когато учредявахме организацията. Убеден съм, че и за напред НПСС ще формира линости, които да участват активно в обществения, политически и социален живот в България. Здраве и успех на всички!