06Feb/22

Рестарт на “Пачалов” ЕООД

Седмица след рестарта на дейността ни (27.01.2022 г.), вече имаме обучени по първа помощ 113 лица. Благодарим за доверието! Обещаваме още по-иновативни и интересни обучения.

19Sep/20

“КЦМ” АД, гр. Пловдив се довери на нас

Препоръка за обучения по първа помощ на работното място

Съвместно с центъра за професионално обучение, отделът по безопасност и здраве при работа и службата по трудова медицина на КЦМ, организирахме и проведохме обучение по първа помощ на работното място. Благодарим на всички за активната работа и отдаденост на мисията ЗБУТ. Добре дошли в групата ни “Среща на професионалисти”!